Eszkola

Wzór na współczynnik tarcia statycznego wzór

Wzór na współczynnik tarcia statycznego ma postać:

\(\mu_s = \dfrac{T_{max}}{N}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\mu_s\) - współczynnik tarcia statycznego \([-]\)

\(T_{max}\) - maksymana wartość siły tarcia spoczynkowego \([N]\)

\(N\) - wartość siły nacisku \([N]\)

Współczynnik tarcia statycznego jest to stosunek największej wartości siły tarcia statycznego \(T_{max}\) do wartości siły nacisku ciala \(N\) na podłoże. Zależny jest od rodzaju powierzchni stykających się ciał, może być oznaczany również jako \(f_s\). Wartość współczynnika tarcia statycznego jest większa od wartości współczynnika tarcia kinetcznego \(\mu_s > \mu_k\).

Jednostki:

\(N\) - niuton


Wzór na współczynnik tarcia kinetycznego (dynamicznego)

Wzór na siłę zsuwania po równi pochyłej

Wzór na siłę nacisku na równie pochyłą

Wzór na współczynnik tarcia statycznego - jak stosować w praktyce?

6+4 =