Eszkola

Wzór na siłę zsuwania po równi pochyłej wzór

Wzór na siłę zsuwania po równi pochyłej ma postać:

\(F_s  = P \cdot sin \: \alpha = m \cdot g \cdot sin \: \alpha\)

Wyjaśnienie symboli:

\(F_s \) - wartość siły zsuwania po równi pochyłej \([kg \cdot \dfrac{N}{kg} = N]\)

\(P\) - wartość siły ciężkości \([N]\)

\(m\) - masa ciała \([kg]\)

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\dfrac{N}{kg}]\)

\(\alpha\) - kąt nachylenia równi do poziomu

Na ciało znajdujące się na równi pochyłej działa siła ciężkości \(P\), która rozkłada się na siłę nacisku \(F_N = N\) skierowaną prostopadle do powierzchni równi oraz siłę powodującą zsuwane się ciała \(F_s\) skierowaną równolegle do powierzchni równi pochyłej.


Jednostki:

\(N\) - niuton

\(kg\) - kilogram


Wzór na siłę nacisku na równie pochyłą

Wzór na współczynnik tarcia statycznego

Wzór na współczynnik tarcia kinetycznego (dynamicznego)

Wzór na siłę zsuwania po równi pochyłej - jak stosować w praktyce?

5+4 =