Eszkola

Wzór na równanie Jaeger'a wzór

Równanie Jaeger'a przedstawione jest wzorem:

\(\Delta T=\cfrac{0,236\mu WgV}{lJ\left(k_1+k_2\right)}\)

gdzie:

\(\Delta T\) - temperatura błyskowa,

\(\mu\) - współczynnik tarcia,

\(W\) - obciążenie zewnętrzne,

\(J\) - mechaniczny równoważnik ciepła,

\(g\) - przyspieszenie ziemskie,

\(V\) - prędkość ślizgania,

\(l\) - średnica mikroobszaru styku,

\(k_1\), \(k_2\) - przewodność cieplna materiałów.
Wzór na równanie Jaeger'a - jak stosować w praktyce?

2+3 =