Eszkola

Wzór na równanie Rabinowitscha-Mooneya wzór

Równanie Rabinowitscha-Mooneya jest wyrażone wzorem:

\(\left ( -\cfrac{du}{dr} \right )_w=3\left ( \cfrac{8Q}{\pi D^3} \right )+\cfrac{D\Delta p}{4L}\cfrac{d\left ( \cfrac{8Q}{\pi D^3} \right )}{d\left ( \cfrac{D\Delta p}{4L} \right )}\)

gdzie:

\(u\) - prędkość lokalna \([\frac{m}{s}]\).

\(r\) - odległość od osi \([m]\),

\(Q\) - objętościowe natężenie przepływu \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(D\) - współczynnik dyfuzji \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(\Delta p\) - spadek ciśnienia \([Pa]\),

\(R\) - promień rury \([m]\),

\(L\) - długość rury \([m]\).
Wzór na równanie Rabinowitscha-Mooneya - jak stosować w praktyce?

4+6 =