Eszkola

Wzór na równanie Dudley'a wzór

Równanie Dudley'a przedstawione jest równaniem:

\(\Delta T= T_b + \left(\cfrac{W_t}{f}\right)^{\frac{3}{4}} \left(\cfrac{50}{50-R_a}\right) \cfrac{Z_tn^{\frac{1}{2}}}{P_d^{\frac{1}{4}}}\)

gdzie:

\(\Delta T\) - temperatura błyskowa,

\(T_b\) - temperatura oleju na wlocie do strefy wtrysku,

\(W_t\) - obciążenie zęba,

\(f\) - szerokość zęba,

\(Z_t\) - geometryczny parametr zatarcia,

\(n\) - prędkość obrotowa,

\(P_d\) - "diametral pitch" - czyli liczba zębów przypadająca na jednostkę średnicy podziałowej.Wzór na równanie Dudley'a - jak stosować w praktyce?

8-3 =