Eszkola

Równanie Roscoe'a - wzór wzór

Równanie Roscoe'a wyrażone jest wzorem:

\(\eta_R=\left(1-R\Phi_S\right)^{-n}\)

gdzie:

\(\eta_R\) - lepkość \([Pa\cdot s]\),

\(R\) - parametr określony doświadczalnie (dla cząstek porównywalnych przyjmuje on wartość 1,35, dla cząstek o różnym kształcie wartość 2,5),

\(\Phi_S\) - ułamek objętościowy cząstek stałych \([-]\),

\(n\) - parametr określony doświadczalnie (dla cząstek porównywalnych przyjmuje wartość 1, dla cząstek o różnym kształcie wartość 2,5).Równanie Roscoe'a - wzór - jak stosować w praktyce?

4+5 =