Eszkola

Równanie Phillipsa i Deutscha - wzór wzór

Równanie Phillipsa i Deutscha wyrażone jest wzorem:

\(\tau=c_1\cdot\cfrac{\left(1+c_2\cdot\dot\gamma^2\right)}{\left(1+c_3\cdot\dot\gamma^2\right)}\cdot \dot\gamma\)

gdzie:

\(\tau\) - naprężenie styczne \([Pa]\),

\(c_1\) - współczynnik lepkości \([Pa\cdot ]\),

\(c_2\) - lepkość graniczna przy bardzo dużej szybkości ścinania \([s^2]\),

\(c_3\) - lepkość graniczna przy bardzo małej szybkości ścinania \([s^2]\),

\(\dot\gamma\) - prędkość ścinania \([\cfrac{1}{s}]\).Równanie Phillipsa i Deutscha - wzór - jak stosować w praktyce?

6×7 =