Eszkola

Model Einsteina- Roscoe - wzór wzór

Model Einsteina- Roscoe wyrażony jest wzorem:

\(\eta=\eta_o\left(1-af\right)^{-n}\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość zawiesiny \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_o\) - lepkość cieczy \([Pa\cdot s]\),

\(f\) - udział fazy stałej w cieczy \([\%]\),

\(a\) - odwrotność maksymalnego współczynnika udziału fazy stałej \([-]\),

\(n\) - stała zależna od geometrii cząsteczek (dla cząsteczek sferycznych przyjmuje wartość 2,5) \([-]\).

Model Einsteina- Roscoe - wzór - jak stosować w praktyce?

9+9 =