Eszkola

Równanie Guzmana-Arrheniusa - wzór wzór

Równanie Guzmana-Arrheniusa wyrażone jest wzorem:

\(\eta=A\cdot e^{\cfrac{\Delta E_{\eta}}{RT}}\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość \([P]\),

\(A\) - stała reakcji \([-]\),

\(R\) - stała gazowa \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\),

\(\Delta E_{\eta}\) - energia aktywacji lepkości \([\cfrac{kcal}{mol}]\).

Wyjaśnienie jednostek:

\([P]\) - puaz,

\([kcal]\) - kaloria.Równanie Guzmana-Arrheniusa - wzór - jak stosować w praktyce?

7+5 =