Eszkola

Równanie Andrade i Eyringa - wzór wzór

Równanie Andrade i Eyringa wyrażone jest wzorem:

\(\eta=C\cdot \cfrac{\sqrt{T_m\cdot M}}{\sqrt[3]{V^2}}\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość \([P]\),

\(C\) - stała równania C=6,12·10-4 \([-]\),

\(V\) - stała charakteryzująca objętość atomową danego pierwiastka \([-]\),

\(T_m\) - temperatura topnienia \([K]\),

\(M\) - masa atomowa \([u]\).

Wyjaśnienie jednostek:

\([P]\) - puaz,

\([u]\) - unit.


Równanie Andrade i Eyringa - wzór - jak stosować w praktyce?

9-4 =