Eszkola

Model Herschela- Bulkley'a - wzór wzór

Model Herschela- Bulkley'a wyrażony jest wzorem:

\(\tau=\tau_y+\left(\eta_{pm}\dot\gamma\right)^{\frac{1}{m}}\)

gdzie:

\(\tau\) - naprężenie styczne \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\tau_y\) - granica płynięcia \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\dot\gamma\) - szybkość ścinania \([\cfrac{1}{s}]\),

\(\eta_{pm}\) - lepkość wyznaczona doświadczalnie \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(m\) - bezwymiarowy parametr reologiczny \([-]\).Model Herschela- Bulkley'a - wzór - jak stosować w praktyce?

2+2 =