Eszkola

Model Reinera-Philippoffa - wzór wzór

Model Reinera-Philippoffa wyraża się wzorem:

\(\eta'=\eta_{\infty}+\cfrac{\eta_o-\eta_{\infty}}{1+\left(\cfrac{\tau}{\tau_m}\right)^2}\)

gdzie:

\(\eta'\) - lepkość pozorna \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(\eta_{\infty}\) - lepkość graniczna przy szybkości ścinania dążącej do nieskończoności  \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(\eta_o\) - lepkość graniczna przy szybkości ścinania dążącej do zera  \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(\tau\) - naprężenie styczne  \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\tau_m\) - naprężenie styczne, gdy \(\eta'=\frac{1}{2}\left(\eta_o+\eta_{\infty}\right)\) \([\cfrac{N}{m^2}]\).Model Reinera-Philippoffa - wzór - jak stosować w praktyce?

1×4 =