Eszkola

Wzór na lepkość względną polimeru wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

\(\eta_{wzg}=\frac{t}{t_0}\)

gdzie:

\(\eta_{wzg}\) - lepkość względna \([-]\),

\(t\) - czas przepływu roztworu \([s]\),

\(t_0\) - czas przepływu rozpuszczalnika \([s]\).


 

 

 

Wzór na lepkość względną polimeru - jak stosować w praktyce?

5-1 =