Eszkola

Model Kozlova, Romanova i Petrova - wzór wzór

Model Kozlova, Romanova i Petrova wyrażony jest wzorem:

\(\eta=\exp\left[\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\ln\left(\eta_1\right)-\cfrac{\Delta H_m}{3RT}\right]\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość roztworów \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_i\) - lepkość składników \([Pa\cdot s]\),

\(X_i\) - ułamek molowy składnika \([ppm]\),

\(\Delta H_m\) - molowa entalpia mieszania \([\cfrac{kJ}{mol}]\),

\(R\) - stała gazowa \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\).Model Kozlova, Romanova i Petrova - wzór - jak stosować w praktyce?

5-1 =