Eszkola

Równanie Moelwena i Hughesa - wzór wzór

Równanie Moelwena i Hughesa wyrażone jest wzorem:

\(\eta=\left(\eta_1X_1+\eta_2X_2\right)\left(1-2\cfrac{\Delta H_m}{RT}\right)\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_1\), \(\eta_2\) - lepkość metali \([Pa\cdot s]\),

\(X_1\), \(X_2\) - ułamki molowe składników \([ppm]\),

\(\Delta H_m\) - molowa entalpia mieszania \([\cfrac{J}{mol}]\),

\(R\) - stała gazowa \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\).Równanie Moelwena i Hughesa - wzór - jak stosować w praktyce?

7-2 =