Wzory Viete'a

Wzory Viete'a mają postać:

\(x_1 + x_2 = \dfrac{-b}{a}\)

\(x_1 \cdot x_2 = \dfrac{c}{a}\)

 
Między pierwiastkami \(x_1\) i \(x_2\) równania kwadratowego

\(ax^2 + b x + c = 0\), gdzie \( a \neq 0  \: i  \: \Delta \geq 0\)

a jego współczynnikami liczbowym zachodzą związki nazwane wzorami Viete'a

 
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka