Eszkola

Stopień dysocjacji obliczenia

Stopień dysocjacji (α) to stosunek liczby cząsteczek zdysocjowanych (Nz) do liczby cząsteczek wprowadzonych do rozpuszczalnika (Nw).Im niższy stopień dysocjacji, tym słabszy elektrolit. Stopień dysocjacji zgodnie z definicją oblicza się według wzorów:

Stopień dysocjacji

Zadanie

Ile wynosi stopień dysocjacji pewnego elektrolitu, jeśli w jego roztworze można znaleźć 2,2 mola cząsteczek niezdysocjowanych oraz 0,6 mola cząsteczek zdysocjowanych?

Rozwiązanie

Dane:

nz = 0,6 mola

nw = nz+nnz = 0,6 + 2,2 = 2,8 mola

 

α = nz/nw

α = 0,6 / 2,8 = 0,2

 

Odpowiedź: Stopień dysocjacji omawianego elektrolitu wynosi 0,2.

Jak obliczyć stopień dysocjacji - wyniki

1×2 =

Może Ci się przydać: