Eszkola

Liczba moli w roztworze obliczenia

Zadanie:

Ile moli KOH znajduje się w 25 cm3 roztworu tego wodorotlenku o stężeniu 13%? Przyjmij, że gęstość omawianego roztworu równa jest 1,3 g/cm3.

Rozwiązanie:

Dane:

Cp = 13%

Vr = 25 cm3

MKOH = 56 g/mol

dr = 1,3 g/cm3

 

d = m/V -> m = d * V

mr = 1,3 g/cm3 * 25 cm= 32,5 g

Cp = ms/mr *100%

ms = Cp* mr /100%

ms = 13% * 32,5 g/100% = 4,23 g

 

n = m/M

nKOH = 4,32 g/56 g/mol = 0,077 mola KOH

Odpowiedź: W omawianym roztworze znajduje się 0,077 mola wodorotlenku potasu.

Jak obliczyć liczba moli w roztworze - wyniki

8-1 =