Eszkola

Jednoprotonowe kwasy i zasady obliczenia

Stopień dysocjacji dla jednoprotonowego kwasu lub jednowodorotlenowej zasady można obliczyć, posługując się wzorami:

Jednoprotonowe kwasy i zasady

Zadanie

Oblicz stopień dysocjacji roztworu zasady jednowodorotlenowej, jeśli znajduje się w nim 0,05mol/dm3 jonów wodorotlenowych i 0,12 mol/dm3 niezdysocjowanych cząsteczek.

Rozwiązanie

Dane:

[OH-] = 0,05 mol/dm3

Cnz = 0,12 mol/dm3

α = ?

 

C0 = Cnz + Cz

Cz = [OH-]

C0 = 0,12 + 0,05 = 0,17 mol/dm3

 

α = 0,05 / 0,17 = 0,29

Odpowiedź: Stopień dysocjacji omawianego roztworu zasady wynosi 0,29.

Jak obliczyć jednoprotonowe kwasy i zasady - wyniki

8+1 =