Eszkola

Objętość molowa obliczenia

Zadanie 1:

Ile moli wodoru znajduje się w:

a) 33,6 dm3 zmierzonych w warunkach normalnych

b) 65,4 dm3 zmierzonych w warunkach standardowych?

Objętość jednego mola gazu mierzona w warunkach normalnych (1013,25 hPa, 273 K) jest równa 22,4 dm3, a w warunkach standardowych (1013,25 hPa, 298 K) wynosi 24,4 dm3.

Rozwiązanie:

a) 

1 mol wodoru - 22,4 dm3

x moli wodoru - 33,6 dm3          x = 1,5 mola wodoru

b) 

1 mol wodoru - 24,4 dm3

x moli wodoru - 65,4 dm3          x = 2,68 mola wodoru

 

Zadanie 2:

Jaką objętość zajmuje w warunkach standardowych 10 g dwutlenku węgla?

Rozwiązanie:

Dane:

mCO2 = 10 g

MCO2 = 44 g/mol

1 mol CO2 - 44 g

x mol CO2 - 10 g          x = 0,23 mola

1 mol - 24,4 dm3

0,23 mola - x dm3         x = 5,57 dm3 

Jak obliczyć objętość molowa - wyniki

8-4 =
  • A Ania 14.10.2022

    jaką objętość ma 1 mol gazu gdy tempertura wynosi 30C a ciśnienie 960 hPa