Eszkola

Zamiana stężenia procentowego na molowe obliczenia

Zamianę stężenia procentowego na molowe można wykonać, wykorzystując specjalny wzór:

Zamiana stężenia procentowego na molowe

gdzie Cp - stężenie procentowe, Cm - stężenie molowe, M,  - masa molowa, d - gęstość roztworu

 

Zadanie

Do 400 ml wody destylowanej wsypano 500 mg nadmanganianu potasu. Roztwór, o jakim stężeniu procentowym uzyskano? Zakładając gęstość równą 1 g/cm3, oblicz stężenie molowe roztworu.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Vw = 400 ml

mw = 400 g

ms = 500 mg = 0,5 g

d = 1 g/cm= 1000 g/dm3

MKMnO4 = 158 g/mol

 

Cp = (ms/mr) *100%

Cp = (0,5 g/ 400,5 g) *100% = 0,13%

 

Cm = (Cp*d)/(M*100%)

Cm = (0,13% * 1000 g/dm3)/(158 g/mol*100%) = 0,00082 mol/dm3 = 0,82 mmol/dm3

 

Jak obliczyć zamiana stężenia procentowego na molowe - wyniki

2+3 =