Eszkola

Iloczyn rozpuszczalności obliczenia

Iloczyn rozpuszczalności (KSO) to iloczyn stężeń molowych jonów trudno rozpuszczalnego elektrolitu w jego roztworze nasyconym. Obrazuje zdolność danego związku do rozpuszczania się, gdy iloczyn jonów w danym roztworze przekroczy iloczyn rozpuszczalności związku, następuje wytrącenie się osadu. Stosowany jest tylko do elektrolitów trudno rozpuszczalnych. Iloczyn rozpuszczalności zależy od temperatury oraz rodzaju rozpuszczalnika.

KSO = [A+B] * [C+D]

Zadanie

Sprawdź, czy po wymieszaniu 300 cm3 0,02-molowego roztworu Pb(ClO4)2 z 700 cm3 0,03-molowego roztworu KCl wytrąci się osad PbCl2. Iloczyn rozpuszczalności tej soli wynosi 1,55 * 10-5.

Rozwiązanie:

Dane:

V1 = 300 cm= 0,3 dm3
C1 = 0,02 mol/dm3
V2 = 700 cm= 0,7 dm3
C2 = 0,03 mol/dm3
KSO = 1,55 * 10-5

Vc = 0,3 + 0,7 = 1 dm3

Cm = n/V  →  n = Cm* V

n1 = 0,02 * 0,3 = 0,006 mola

n2 = 0,03 * 0,7 = 0,021 mola

 

CPb+ = 0,006 mola/ 1 dm= 0,006 mol/dm3

CCl- = 0,021 mola/ 1 dm= 0,021 mol/dm3

 

Z uzyskanych stężeń należy obliczyć iloczyn jonowy i porównać go do wartości iloczynu rozpuszczalności:

Ij 0,006 mol/dm* 0,021 mol/dm= 0,000126 = 1,26 * 10-4

1,26 * 10-4 > 1,55 * 10-5

Odpowiedź: Osad wytrąci się, ponieważ iloczyn jonowy przekroczył wartość iloczynu rozpuszczalności.

Jak obliczyć iloczyn rozpuszczalności - wyniki

4×3 =
  • A Ash 14.01.2024

    Czy stężenie anionów Cl- nie powinno zostać podniesione do kwadratu zgodnie z równaniem reakcji dysocjacji PbCl2?

  • O Olga 26.11.2023

    Czy przypadkiem jak jest Cl2 to nie powinniśmy podnieść 0,021 mol/dm3 do potęgi drugiej?

  • M MattNMR 21.05.2023

    Iloczyn rozpuszczalności uwzględnia również współczynniki reakcji! więc iloczyn analogiczny wynosi 2,65*10^-6 - osad się nie strąci!!! Kso = [Pb2+][Cl-]^2

Może Ci się przydać: