Eszkola

Ciśnienie a stan równowagi reakcji obliczenia

Stan równowagi dynamicznej dotyczy reakcji odwracalnych i jest stanem, w którym w jednostce czasu powstaje dokładnie tyle samo produktów z substratów, co substratów z produktów. Skład mieszaniny reakcyjnej nie ulega wtedy zmianie. Stan równowagi można zakłócić, zmieniając stężenia reagentów, temperaturę lub ciśnienie, w jakim reakcja przebiega.

 

Zadanie

Określ, w którą stronę przesunie się stan równowagi reakcji chemicznej:

a) 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 - gdy ciśnienie, w jakim przebiega zmniejszy się

b) C + O2 → CO-  gdy ciśnieni, w jakim przebiega wzrośnie

c) 2CuO + C → 2Cu + CO2 - gdy ciśnienie, w jakim przebiega zmniejszy się

 

Rozwiązanie:

a) W przypadku reakcji, w której objętość (liczba moli) gazowych substratów jest większa od objętości (liczby moli) gazowych produktów - 11 moli O2 do 8 moli SO2 - zmniejszenie ciśnienia, tj. zwiększenie objętości wywołuje spadek wydajności reakcji i przesunięcie stanu równowagi w lewo, w kierunku substratów.

b) W przypadku reakcji, w której objętość gazowych substratów jest taka sama jak objętość gazowych produktów, zmiany ciśnienia nie wpływają w żaden sposób na stan równowagi.

c) W przypadku reakcji, w której objętość gazowych substratów jest mniejsza od objętości gazowych produktów, zmniejszenie ciśnienia, wywołuje wzrost wydajności reakcji i przesunięcie stanu równowagi w prawo, w stronę produktów.

Jak obliczyć ciśnienie a stan równowagi reakcji - wyniki

7×4 =

Może Ci się przydać: