Eszkola

Mieszanie roztworów - krzyż stężeń obliczenia

Zadanie:

Na zakończenie zajęć z mikrobiologii studenci muszą zdezynfekować blaty robocze 70% roztworem etanolu. Do jego przygotowania otrzymali wodę destylowaną oraz 95% roztwór alkoholu etylowego. Oblicz, ile gramów wody i ile gramów stężonego alkoholu muszą zmieszać, aby uzyskać 250 g potrzebnego roztworu.

Rozwiązanie:

Dane:

Cp2 = 0%

Cp1 = 95%

Cpx = 70%

 

Do obliczenia proporcji, w jakiej podane składniki należy wymieszać, przydatna będzie metoda krzyża stężeń:

 Mieszanie roztworów - krzyż stężeń

Powyższy schemat mówi, że w celu uzyskania roztworu o stężeniu Cpx należy zmieszać (Cpx - Cp2) części masowych roztworu o stężeniu Cp1 z (Cp1 - Cpx) częściami masowymi roztworu o stężeniu Cp2. Przenosząc to na dane podane w zadaniu uzyskuje się:

 

Mieszanie roztworów - krzyż stężeń

Na 25 części wody musi przypadać 70 części 95% roztworu etanolu.

70+25 = 95 części masowych

250 g/ 95 = 2,63 g - masa jednej części

 

25 * 2,63 = 65,75 g H2O

250 - 65,75 = 184,25 g 96% etanolu

 

 

Jak obliczyć mieszanie roztworów - krzyż stężeń - wyniki

3×5 =
  • N Natalia 03.11.2022

    Oblicz stężenia procentowe o masie 40g w której znajduje się 5g substancji