Eszkola

Rząd reakcji obliczenia

Rząd reakcji wyznaczany jest na podstawie jej równania kinetycznego. Jest to suma wykładników potęg, do jakich są podniesione stężenia reagentów w równaniu kinetycznym. Dla równania kinetycznego w postaci:

v = k * [A]* [B]* [C]* [D]s

rząd reakcji równy jest: o + p + r + s.

 

Zadanie

Oblicz rzędy reakcji na podstawie podanych równań kinetycznych:

a) v = k * [NO2]2 * [O2]

b) v = k * [Br-] * [BrO3] * [H+]2

c) v = k * [CH3CHO]3/2

d) v = k * [H2]3 * [N2]

e) v = k * [CO] * [Cl2]3/2

f) v = k * ([H2] * [N2]) / [NH3]

 

Rozwiązanie:

a) 2 + 1 = 3

b) 1 + 1 + 2 = 4

c) 3/2 = 1,5

d) 3 + 1 = 4

e) 1 + 3/2 = 2,5

f) 1 + 1 + 1/2 = 2,5

Jak obliczyć rząd reakcji - wyniki

9+1 =