Eszkola

Ustalanie wzoru chemicznego obliczenia

Zadanie 1:

Podczas spalania 8,4 g żelaza powstało 11,6 g tlenku. Ustal wzór rzeczywisty tego tlenku.

Rozwiązanie:

Dane:

mtlenku = 11,6 g

mFe = 8,4 g

MFe 56 g/mol

MO = 16 g/mol

 

FeaOb

m= 11,6 g - 8,4 g = 3,2 g tlenu

 

56 g Fe - 1 mol

8,4 g Fe - x         x = 0,15 mola = a

 

16 g O - 1 mol

3,2 g O - x          x = 0,2 mola = b

 

a/b = 0,15/0,2 = 3/4 → Fe3O4

Szukany wzór rzeczywisty to: Fe3O4.

 

Zadanie 2:

Masa cząsteczkowa związku siarki z żelazem wynosi 208 u, z czego 54% stanowi żelazo. Ustal wzór rzeczywisty tego związku.

Rozwiązanie:

Dane:

Mzwiązku = 208 u

%Fe = 54%

%S = 100 - 54 = 46%

 

FeaSb

208u * 54% = 112,32 u Fe

208u * 46% = 95,68 u S

 

56 u Fe - 1 mol

112,32 u Fe - x        x = 2,01 mole = 2 mole = a

 

32 u S - 1 mol

95,68 u S - x           x = 2,99 mole = 3 mole = b

Szukany wzór rzeczywisty to: Fe2S3.

Jak obliczyć ustalanie wzoru chemicznego - wyniki

5×4 =