Eszkola

Stopień przereagowania a szybkość reakcji obliczenia

Zadanie

W stałych warunkach ciśnienia i temperatury przeprowadzono syntezę tlenku siarki (VI) zachodzącą zgodnie z równaniem:

2SO2 + O2 → 2SO3

Równanie kinetyczne tej reakcji ma postać:

v = k * [SO2]* [O2]. 

Stężenie początkowe tlenu i dwutlenku siarki wynosiło odpowiednio 1,2 mol/dm3 oraz 2,1 mol/dm3. Oblicz jak i ile razy zmieni się szybkość omawianej reakcji gdy 40% tlenu przereaguje. Załóż, że objętość reakcji jest stała.

 

Rozwiązanie

              2SO2 + O2 → 2SO3

  SO2 O2 SO3
Cp 2,1 mol/dm3 1,2 mol/dm3 0
Ck 2,1 - (0,48 * 2) = 1,14 mol/dm3 60% * 1,2 = 0,72 mol/dm3 (0,48 mol/dm3 przereagowało) 1,14 mol/dm3

 

v = k * [SO2]* [O2]

vp = k * 2,1* 1,2 = 5,29*k

vk = k * 1,142 * 0,48 = 0,62*k

v/ v= 5,29*k / 0,62*k = 8,53

 

Odpowiedź: Po przereagowaniu 40% tlenu szybkość reakcji zmalała 8,53 razy.

Jak obliczyć stopień przereagowania a szybkość reakcji - wyniki

9-1 =