Eszkola

Zmiana energii reagentów obliczenia

Zadanie

Pewna reakcja przebiega zgodnie ze schematem A → B. Energia wiązań chemicznych związku A jest równa 1500 kJ, natomiast związku B 900 kJ. Energia aktywacji dla tej reakcji jest równa 1700 kJ. Określ, ile wynosi energia reakcji A → B oraz energia aktywacji reakcji przeciwnej (B → A).

 

Rozwiązanie

Do rozwiązania zadania przydatny będzie wykres zmian energii w reakcji.

Zmiana energii reagentów

Zgodnie z narysowanym wykresem:

- energia reakcji A → B (tj. różnica między energiami wiązań substratów i produktów) wynosi 1500 - 900 = 600 kJ.

- energia aktywacji reakcji B → A (różnica między energią maksymalną a energią wiązań chemicznych substratów) wynosi 3200 - 900 = 2300 kJ.

Jak obliczyć zmiana energii reagentów - wyniki

2+6 =