Eszkola

Prawo rozcieńczeń Ostwalda obliczenia

Prawo rozcieńczeń Ostwalda to wyrażenie matematyczne łączące wzory na stopień i stałą dysocjacji. Wyrażenie ma postać:

Prawo rozcieńczeń Ostwalda

gdzie Kd to stała równowagi, α stopień równowagi a C0 to stężenie początkowe. 

Dla elektrolitów słabych, (których α < 5% i stosunek C0/Kd >= 400) wyrażenie przyjmuje postać:

Prawo rozcieńczeń Ostwalda

Zadanie

Roztwór pewnego kwasu jednoprotonowego o stężeniu jonów H+ 0,03M ma stopień dysocjacji równy 3%. Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu.

 

Rozwiązanie

Dane:

[H+] = 0,03 mol/dm3

α = 1,5%

Kd = ?

Wzór na stopień dysocjacji dla jednoprotonowych kwasów ma postać:

Prawo rozcieńczeń Ostwalda

Omawiany elektrolit jest słaby, ponieważ  α < 5%, dlatego można skorzystać z uproszczonego wyrażenia na prawo rozcieńczeń Ostwalda.

α = [H+]/C0   ->   C0 = [H+]/ α 

C0 = 0,03 mol/dm3 / 1,5% = 2 mol/dm3

 

K= α2 * C0

Kd = 0,0152 * 2 mol/dm3 = 4,5 * 10-4

Odpowiedź: Stała dysocjacji dla omawianego kwasu wynosi 4,5 * 10-4.

Jak obliczyć prawo rozcieńczeń ostwalda - wyniki

6+8 =