Eszkola

Bilans reakcji chemicznej obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Bilans reakcji chemicznej polega na takim dobraniu współczynników stechiometrycznych (wyrażających liczbę atomów/cząsteczek lub moli związku biorącego udział w reakcji), aby po obu stronach równania znajdowała się taka sama, możliwie najniższa, liczba atomów biorących udział w reakcji. Konieczna jest do tego znajomość wzorów związków chemicznych.

Zadanie:

Zbilansuj poniższe reakcje:

a) ortofosoran (V) potasu + chlorek wapnia  → ortofosforan (V) wapnia + chlorek potasu

b) glin + tlen  → tlenek glinu (III)

c) wodorotlenek glinu (III) + kwas siarkowy (VI)  → siarczan (VI) glinu (III) + woda

d) chlorek żelaza (III) + wodorotlenek wapnia  → wodorotlenek żelaza (III) + chlorek wapnia

 

Rozwiązanie:

a) K3PO4 + CaCl2 → Ca3(PO4)2 + KCl

2K3PO4 + 3CaCl2 → Ca3(PO4)2 + 6KCl

 

b) Al + O2 → Al2O3

4Al + 3O2 → 2Al2O3

 

c)  Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

 

d) FeCl3 + Ca(OH)2 → Fe(OH)3 + CaCl2

2FeCl3 + 3Ca(OH)2 → 2Fe(OH)3 + 3CaCl2

Jak obliczyć bilans reakcji chemicznej - wyniki

9+4 =
  • J Jessica 12.03.2023

    CH3 - CH - CH3 + CuO -> | CH3