Eszkola

pH a stała dysocjacji obliczenia

Zadanie

Roztwór pewnego jednoprotonowego kwasu nieorganicznego ma wartość pH równą 3. Kwas jest zdysocjowany w 25%. Na podstawie podanych danych oblicz stała dysocjacji omawianego kwasu.

Rozwiązanie:

Dane:

pH = 3

α = 25% = 0,25

Kd = ?

 

Kd = (α2 * C0) / (1 - α)

C0 =?

α = [H+]/C0  →  C0 = [H+]/α

 

HX → H+ + X-

 

pH = -log[H+]  →  [H+] = 10-pH

[H+] = 10-3 mol/dm3

 

C0 = 10-3 / 0,25 = 0,004 mol/dm3

 

Kd = (0,252 * 0,004) / (1 - 0,25) = 0,00025/075 = 0,0003 = 3 *10-4

Odpowiedź: Stała dysocjacji omawianego kwasu jest równa 3 *10-4.

Jak obliczyć ph a stała dysocjacji - wyniki

7-1 =