Eszkola

Katalizator reakcji obliczenia

Zadanie

Poniżej przedstawiono mechanizm substytucji rodnikowej, składający się z dwóch etapów. Określ, które ze związków to substraty, produkty, produkty przejściowe i katalizator reakcji.

Cl• + CH4 → HCl + CH3

CH3• + Cl2 → CH3Cl + Cl•

 

Rozwiązanie:

W celu rozwiązania tego zadania należy zsumować strony obu reakcji:

Cl• + CH4 + CH3 + Cl2 → HCl + CH3 + CH3Cl + Cl•

Po zsumowaniu widoczne jest, że:

- Cl• jest katalizatorem reakcji (nie ulega przekształceniu w wyniku reakcji)

- CHi Cl2 są substratami

- HCl i CH3Cl są produktami reakcji

- CH3• jest produktem pośrednim reakcji (powstaje na pierwszym etami i zostaje przekształcony w drugim)

Jak obliczyć katalizator reakcji - wyniki

8-2 =