Eszkola

Stężenie molowe obliczenia

Stężenie molowe określa liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu. Stężenie molowe obliczane jest ze wzoru:

Stężenie molowe

gdzie Cm to stężenie molowe, n liczba moli substancji rozpuszczonej a V to objętość roztworu.

 

Zadanie

W 500 g roztworu o gęstości 2,3 g/cmznajduje się 7 g rozpuszczonego NaOH. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

 

Rozwiązanie

Dane:

mr =500g

dr = 2,3g/cm3

ms = 7g

Ms = 40g/mol

 

d = m/V -> V = m/d

Vr = 500 g/2,3 g/cm3 = 217,39 cm3 = 0,217 dm3

n = m/M

ns = 7 g/40 g/mol = 0,175 mol

C= n/V

C= 0,175 mol/0,217 dm3

C= 0,807 mol/dm3

 

Odpowiedź: Stężenie molowe omawianego roztworu wynosi 0,807 mol/dm3.

Jak obliczyć stężenie molowe - wyniki

6-1 =