Eszkola

Stężenie procentowe a rozpuszczalność obliczenia

Rozpuszczalność to maksymalna liczba gramów danej substancji, którą można rozpuścić się w 100 g rozpuszczalnika danej temperaturze.

 

Zadanie

Stężenie procentowe nasyconego, wodnego roztworu chlorku sodu w temperaturze 30 °C wynosi 26,47%. Oblicz, jaka jest rozpuszczalność tej soli w tej samej temperaturze.

 

Rozwiązanie

Dane:

Cp = 26,47%

Założenie:

mr = 100 g

 

Cp = ms/mr *100%  →  ms = Cp * mr / 100%

ms = 26,47% * 100 g / 100% = 26,47 g soli

100 - 26,47 = 73,53 g wody

 

26,47 g NaCl - 73,53 g wody

x - 100 g wody                             x = 26,47 g * 100 / 73,53 g = 35,99 g

 

Odpowiedź: Rozpuszczalność chlorku sodu w 30 °C wynosi 35,99 g.

Jak obliczyć stężenie procentowe a rozpuszczalność - wyniki

7×3 =