Eszkola

Cząsteczkowość reakcji obliczenia

Cząsteczkowość reakcji to suma współczynników stechiometrycznych substratów biorących udział w reakcji chemicznej.

 

Zadanie

Zbilansuj poniższe reakcje i oblicz ich cząsteczkowość.

a) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

b) P + O2 → P4O10

c) Fe(NO3)3 + KOH → Fe(OH)3 + KNO3

d) Al2O3 + KOH + H2O  → K3[Al(OH)6]

e) BaCl2 + Na2PO4 → Ba3(PO4)2 + NaCl

f) K2O + H3PO4 → K3PO4 + H2O

 

Rozwiązanie

a) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

cząsteczkowość - 1 + 1 = 2

b) 4P + 5O2 → P4O10

cząsteczkowość - 4 + 5 = 9

c) Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KNO3

cząsteczkowość - 1 + 3 = 4

d) Al2O3 + 6KOH + 3H2O  → 2K3[Al(OH)6]

cząsteczkowość - 1 + 6 + 3 = 10

e) 3BaCl2 + 2Na2PO4 → Ba3(PO4)2 + 6NaCl

cząsteczkowość - 3 + 2 = 5

f) 3K2O + 2H3PO4 → 2K3PO4 + 3H2O

cząsteczkowość - 3 + 2 = 5

Jak obliczyć cząsteczkowość reakcji - wyniki

6-3 =