Eszkola

Dysocjacja wielostopniowa obliczenia

Dysocjacji wielostopniowej ulegają tylko słabe elektrolity tj. słabe zasady oraz słabe kwasy. Wyjątkiem jest kwas siarkowy (VI) - mocny kwas dysocjujący dwustopniowo.

Zadanie

Spośród podanych związków wybierz te, które dysocjują wielostopniowo i rozpisz równania tych dysocjacji.

H2S, NaOH, H3PO4, HCl, H2SO4, Mg(OH)2, H2SO3, HClO4, Ca(OH)2, KOH

Rozwiązanie

Związki, które dysocjują wielostopniowo to: H3PO4, H2SO4, Mg(OH)2, H2SO3

H3PO→ H+ + H2PO4-

H2PO4- → H+ + HPO42-

HPO42- → H+ + PO43-

 

H2SO→ H+ + HSO4-

HSO4- → H+ + SO42-

 

Mg(OH)→ MgOH+ + OH-

MgOH+ → Mg2+ + OH-

 

H2SO→ H+ + HSO4-

HSO4- → H+ + SO42-

Jak obliczyć dysocjacja wielostopniowa - wyniki

2×7 =