Eszkola

Dysocjacja jonowa zasad - zadanie

Dysocjacja jonowa to rozpad cząsteczek elektrolitów (związków, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny) na swobodne jony pod wpływem wody. 

 

Zadanie

Rozpisz dysocjacje jonowe wymienionych zasad. Napisz, które wodorotlenki zaliczane są do mocnych elektrolitów.

KOH, Ba(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH

 

Rozwiązanie

Zasady dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenowe.

KOH → K+ + OH-

Ba(OH)→ Ba2+ +2OH-

Mg(OH)→ Mg2+ + 2OH-

Al(OH)→ Al3+ + 3OH-

NaOH → Na+ + OH-

Mocnymi elektrolitami są wodorotlenki litowców, berylowców (poza berylem i magnezem).