Eszkola

Dysocjacja jonowa zasad obliczenia

Dysocjacja jonowa to rozpad cząsteczek elektrolitów (związków, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny) na swobodne jony pod wpływem wody. 

Zadanie:

Rozpisz dysocjacje jonowe wymienionych zasad. Napisz, które wodorotlenki zaliczane są do mocnych elektrolitów.

KOH, Ba(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH

Rozwiązanie:

Zasady dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenowe.

KOH → K+ + OH-

Ba(OH)→ Ba2+ +2OH-

Mg(OH)→ Mg2+ + 2OH-

Al(OH)→ Al3+ + 3OH-

NaOH → Na+ + OH-

Mocnymi elektrolitami są wodorotlenki litowców, berylowców (poza berylem i magnezem).

Jak obliczyć dysocjacja jonowa zasad - wyniki

4×5 =
  • B Bez imienia 24.10.2022

    Al(OH)3—> Al3+ + 3OH-

  • K kuba 18.10.2022

    Al(OH)3

  • J J 20.09.2022

    LiOH