Eszkola

Reakcje strąceniowe obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Reakcje strąceniowe to reakcje dwóch dobrze rozpuszczalnych w wodzie soli, soli i zasady lub soli i kwasu, które skutkują powstaniem trudno rozpuszczalnej soli, wodorotlenku lub kwasu. Objawia się to wytrąceniem z roztworu kryształów trudno rozpuszczalnego związku (stąd nazwa reakcji)

Zadanie

Na podstawie tablicy rozpuszczalności rozpisz przebieg poniższych reakcji. Zaznacz, które z produktów są trudno rozpuszczalne.

a) NaCl + AgNO

b) CuSO4 + NaOH →

c) CaCl2 + Na2CO

d) ZnSO4 + KOH →

e) NaOH + AlCl3 →

f) Ba(NO3)2 + H2SO4 →

g) AgNO3 + K2S →

h) Pb(NO3)2 + H2SO

 

Rozwiązanie

a) NaCl + AgNOAgCl + NaNO3

b) CuSO4 + 2NaOH →Cu(OH)2 + Na2SO4

c) CaCl2 + Na2COCaCO3 + 2NaCl

d) ZnSO4 + 2KOH → Zn(OH)2 + K2SO4

e) 3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3 + 3NaCl

f) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO3

g) 2AgNO3 + K2S → Ag2S + 2KNO3

h) Pb(NO3)2 + H2SOPbSO4 + 2HNO3

Związki trudno rozpuszczalne zaznaczono pogrubioną czcionką.

Jak obliczyć reakcje strąceniowe - wyniki

6-2 =
  • G Galilea_kumpel 11.12.2022

    K2CO3 + CuSO4