Eszkola

Aktywność promieniotwórcza obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Aktywność promieniotwórcza wyraża liczbę przemian jądrowych zachodzących w określonej jednostce czasu w danej ilości substancji. Wzór na aktywność promieniotwórczą ma postać:

A(t) = ΔN/Δt            

gdzie ΔN to liczba rozpadów zachodzących w czasie Δt.

Jednostką aktywności promieniotwórczej jest bekerel (Bq) - 1Bq = 1 rozpad/1s.

Zadanie 1

Wyraź w bekerelach aktywność promieniotwórczą pewnej substancji, w której w ciągu godziny dochodzi do 258 rozpadów promieniotwórczych.

Rozwiązanie:

Dane:

ΔN = 258 rozpadów

Δt = 1 h = 3600 s

A(t) = 258/3600 = 0,072 Bq

Odpowiedź: Aktywność promieniotwórcza omawianej substancji wynosi 0,072 Bq.

Zadanie 2

Aktywność promieniotwórcza pewniej substancji jest równa 0,56 Bq. Oblicz, ile rozpadów promieniotwórczych zachodzi w tej substancji w ciągu 35min.

Rozwiązanie:

Dane:

Δt = 35 min = 2100

A(t) = 0,56 Bq

 

A(t) = ΔN/Δt  --> ΔN = A(t)*Δt

ΔN = 0,56 * 2100 = 1176 rozpadów

Odpowiedź: W ciągu 35 min w omawianej substancji zachodzi 1176 rozpadów promieniotwórczych.

Jak obliczyć aktywność promieniotwórcza - wyniki

8+5 =