Eszkola

Temperatura a szybkość reakcji obliczenia

Reguła van't Hoffa opisuje zależność pomiędzy temperaturą a szybkością reakcji chemicznej. Zgodnie z nią podwyższenie temperatury o 10 stopni powoduje wzrost szybkości reakcji od 2 do 4 razy. To, o ile szybkość danej reakcji rośnie, jest określone przez jej współczynnik temperaturowy (γ).

Zadanie

Współczynnik temperaturowy pewnej reakcji wynosi 2,4. Określ, w jaki sposób i o ile zmieni szybkość omawianej reakcji jeśli temperatura, w jakiej przebiega:

a) wzrośnie o 30 stopni

b) zmaleje o 60 stopni

Rozwiązanie

a) v1 +10→ 2,4 v1

2,4 v+10→ 2,4 * 2,4 v1 = 5,76 v1 

 5,76 v1 +10→ 2,4 * 5,76 v1 = 13,82 v1

Szybkość reakcji wzrośnie 13,82 razy.

b) 

v1 -10→ 1/2,4 v1

1/2,4 v1 -10→ 1/2,4 * 1/2,4 v1 = 1/5,76 v1 

 1/5,76 v1 -10→ 1/2,4 * 1/5,76 v1 = 1/13,82 v1

1/13,82 v-10→ 1/2,4 * 1/13,82 v1 = 1/33,17 v1 

1/33,17 v1 -10→ 1/2,4 * 1/33,17 v1 = 1/79,61 v1

1/79,61 v-10→ 1/2,4 * 1/79,61 v1 = 191,06 v1 

Szybkość reakcji zmaleje 191,06 razy.​​​​​​

Jak obliczyć temperatura a szybkość reakcji - wyniki

9-2 =

Może Ci się przydać: