Eszkola

Stała równowagi obliczenia

Stała równowagi jest wyrażeniem charakterystycznym dla danej reakcji. Ma postać ułamka, w którego liczniku znajduje się iloczyn stężeń substratów podniesionych do potęg równych ich współczynnikom stechiometrycznym a w mianowniku iloczyn stężeń produktów podniesionych do potęg równych ich współczynnikom stechiometrycznym. Dla reakcji w postaci:

Aa + Bb → Cc + Dd

 

Równanie ma postać:

Stała równowagi

gdzie symbole [A], [B], [C], [D] oznaczają stężenie molowe reagentów w stanie równowagi.

 

Zadanie

Pewna reakcja przebiega zgodnie z równaniem:

2A + B → 2C + D

Stężenia reagentów w stanie równowagi wynoszą: CA = 2M, CB = 3M, CC = 6M, CD = 3M. Oblicz ile wynosi stała równowagi dla tej reakcji.

 

Rozwiązanie:

Stała równowagi

 

Jak obliczyć stała równowagi - wyniki

1×5 =