Eszkola

Masa atomowa obliczenia

Masy atomowe pierwiastków podane w układzie okresowym są średnimi ważonymi mas izotopów danego pierwiastka występujących w przyrodzie.

 

Zadanie

Ołów w przyrodzie występuje w postaci mieszaniny  4 izotopów o poniższym składzie:

204Pb - 1,4%
206Pb - 24,1%
207Pb - 22,1%
208Pb - 52,4%

Używając powyższych danych, oblicz, jaka jest masa atomowa ołowiu.

 

Rozwiązanie:

Dane:

204Pb - 1,4%
206Pb - 24,1%
207Pb - 22,1%
208Pb - 52,4%

 Masa atomowa

MPb = (204 * 1,4% + 206 * 24,1% + 207 * 22,1% + 208 * 52,4%)/100%

MPb = (285,6 + 4964,6 + 4574,7 + 10899,2)/100%

MPb = 20 724,1/100% = 207,241 u

Odpowiedź: Masa atomowa ołowiu to 207,241 u.

Jak obliczyć masa atomowa - wyniki

4×6 =
  • L lena 10.12.2023

    207,2u

  • W Wiktor 22.11.2023

    Pomocne zadanie by poćwiczyć do testu👍

  • A asia 25.10.2023

    207,241u