Eszkola

Skład procentowy cząsteczki obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

Oblicz skład procentowy pierwiastków w cząsteczce:

a) kwasu azotowego (V)

b) kwasu siarkowego (VI)

c) chlorku amonu (III)

Skład procentowy cząsteczki to stosunek masy pierwiastka w cząsteczce do masy całej cząsteczki, wyrażony w procentach. Do jego obliczenia konieczna jest znajomość masy atomów wchodzących w skład cząsteczki i samej cząsteczki. Obliczenia mogą być wykonane w prosty sposób za pomocą proporcji.

a)

Dane:

wzór - HNO3

mH = 1u

mN = 14u

mO = 16u

mHNO3 = 63u

Rozwiązanie:

63u HNO3 - 100%

1u H - x1              x1 = 1,59% wodoru

63u HNO3 - 100%

14u N - x2              x= 22,22% azotu

63u HNO3 - 100%

2* 16u O - x3              x3 = 76,19% tlenu

Odpowiedź: Skład procentowy kwasu azotowego(V) wynosi: 1,59% wodoru, 22,22% azotu i 76,19% tlenu.

b)

Dane:

wzór - H2SO4

mH = 1u

ms = 32u

mO = 16u

mH2SO4 = 98u

Rozwiązanie:

98u H2SO4 - 100%

2*1u H - x1              x1 = 2,04% wodoru

98u H2SO4 - 100%

32u S - x2              x= 32,65% siarki

98u H2SO4 - 100%

4* 16u O - x3              x3 = 65,31% tlenu

Odpowiedź: Skład procentowy kwasu siarkowego(VI) wynosi: 2,04% wodoru, 32,65% siarki i 65,31% tlenu.

c)

Dane:

wzór - NH4Cl

mH = 1u

mN = 14u

mCl = 35,5u

mNH4Cl = 53,5u

Rozwiązanie:

53,5u NH4Cl - 100%

4*1u H - x1              x1 = 7,47% wodoru

53,5u NH4Cl - 100%

14u N - x2              x= 26,17% azotu

53,5u NH4Cl - 100%

35,5u Cl - x3              x3 = 66,36% chloru

Odpowiedź: Skład procentowy chlorku amonu wynosi: 7,47% wodoru, 26,17% azotu i 66,36% chloru.

Jak obliczyć skład procentowy cząsteczki - wyniki

9-4 =