Eszkola

Stężenie procentowe a gęstość obliczenia

Zadanie

Studentka na ćwiczeniach przeprowadziła ekstrakcję kurkuminy z kurkumy. Za pomocą 0,03 dm3 chlorku metylenu o gęstości 1,33 g/cm3 udało jej się wyizolować 450 mg substancji. Oblicz stężenie procentowe roztworu uzyskanego po ekstrakcji.

 

Rozwiązanie

Dane:

Vr = 0,03 dm3 = 30 cm3

dr = 1,33 g/cm3

ms = 45 mg = 0,45 g

 

Cp = ms/mc * 100%

mc = ms + mr

 

dr = mr/Vr  →  mr = dr * Vr

mr = 1,33 g/cm3 * 30 cm3 = 39,9 g

mc = 39,9 g + 0,45 g = 40,35 g

 

Cp = 0,45/40,45 * 100% = 1,11%

 

Odpowiedź: Uzyskany po ekstrakcji roztwór kurkuminy miał stężenie 1,11%.

 

Jak obliczyć stężenie procentowe a gęstość - wyniki

7-2 =