Eszkola

Bilans reakcji jądrowych obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Promieniotwórczość naturalna to proces samorzutnego rozpadu jąder atomowych. Podczas takich rozpadów dochodzi do emisji promieniowania α, β, γ.

 

Zadanie

Dokonaj bilansu poniższych reakcji jądrowych:

a) 84Be → 0-1β + ?

b) 22789Ac → 22790Th + ?

c) 22288Ra → 21886Rn + ?

d) 23490Th → 42He+ ?

 

Rozwiązanie:

Zbilansowanie reakcji jądrowych polega na wyrównaniu sum liczb atomowych i masowych po obu stronach równania.

a) 84Be → 0-1β + 85Bo

b) 22789Ac → 22790Th + 0-1β

c) 22288Ra → 21886Rn + 42He

d) 23490Th → 42He + 23088Ra

Jak obliczyć bilans reakcji jądrowych - wyniki

3×6 =