Eszkola

Zamiana stężenia molowego na procentowe obliczenia

Zamianę stężenia molowego na procentowe można wykonać wykorzystując specjalny wzór:

Zamiana stężenia molowego na procentowe

gdzie Cp - stężenie procentowe, Cm - stężenie molowe, M,  - masa molowa, d - gęstość roztworu.

 

Zadanie

W cylinderku znajduje się 150cm3 0,5M roztworu HCl. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu wiedząc, że jego masa równa jest 156,6 g. Ile wody należy odparować z roztworu, aby zatężyć go do 2%?

 

Rozwiązanie

Dane:

mr = 156,6 g

V = 150 cm3

Cm = 0,5 mol/dm3

MHCl = 36,5 g/mol

Cp2 = 2%

 

Cp = (Cm*MHCl*100%)/ d

 

d = mr/V

d = 156,6 g/150 cm3 = 1,044 g/cm3 = 1044 g/dm3

 

Cp = (0,5 mol/dm3 * 36,5 g/mol * 100%)/1044 g/dm3 = 1825 / 1044 = 1,75%

 

1,75% - x

100% - 156,6 g        x = 2,74 g HCl

 

2% - 2,74 g

100% - x                    x = 137 g

 

156,6 g - 137 g = 19,6 g - tyle wody należy odparować z roztworu, aby jego stężenie było równe 2%.

 

Jak obliczyć zamiana stężenia molowego na procentowe - wyniki

5×7 =