Eszkola

Zatężanie roztworu obliczenia

Zadanie

Uczniowie na ćwiczeniach chemii otrzymali po 500 g 12% roztworu NaCl. Mieli za zadanie zatężyć roztwór do 25%. W jaki sposób mogli to osiągnąć? Ile i czego powinni dodać lub usunąć z roztworu?

Rozwiązanie

Uczniowie, aby otrzymać roztwory 25%, mogli odparować namiar wody lub dodać porcję NaCl.

Dane:

mr1 = 500 g

Cp1 = 12%

Cp2 = 25%

Odparowanie wody:

Cp = ms/mr * 100% -> ms = Cp*mr/100%

ms = 12%*500g/100% = 60 g

 

60 g - 25%

x g - 100%   x = 240 g

500 - 240 g = 260 g - tyle gramów wody należy odparować, aby uzyskać roztwór 25%.

 

Dodanie porcji NaCl:

Cp = 25%

mw = 500 g - 60 g = 440 g

ms = x

25% = x/(440 + x) *100% /100%

0,25 = x/(440 + x) *(440 = x)

0,25(440 +x) = x

110 + 0,25x = x -0,25x

110 = 0,75x  /0,75

x = 146,67 g

146,67 g - 60 g = 86,67 g - tyle gramów NaCl uczniowie powinni dodać, aby uzyskać 25% roztwór.

Jak obliczyć zatężanie roztworu - wyniki

4×3 =