Eszkola

Stężenie molowe a rozpuszczalność obliczenia

Zadanie

Nasycony w 20oC roztwór siarczanu(VI) miedzi (II) ma gęstość równą 1,07 g/cm3. Oblicz, ile wynosi stężenie molowe tego roztworu, wiedząc, że rozpuszczalność CuSO4 w tej temperaturze wynosi .22 g/100 g wody.

 

Rozwiązanie

Dane:

d = 1,07 g/cm3

R = 22g/100g wody

M = 159,61 g/mol

 

100 g wody + 22 g CuSO4 = 122 g roztworu

d = m/V

V = m/d = 122 g/ 1,07 g/cm3 = 114,02 cm3 = 0,114 dm3

 

159,61 g - 1 mol

22 g - x              x = 0,138 mola

 

Cm = n/V

Cm = 0,138 mola / 0,114 dm= 1,21 mol/dm3

 

Odpowiedź: Stężenie molowe nasyconego w 20oC roztworu CuSO4 wynosi 1,21 mol/dm3.

Jak obliczyć stężenie molowe a rozpuszczalność - wyniki

6-4 =