Eszkola

Interpretacja równań reakcji obliczenia

Zadanie

W wyniku reakcji ortofosforanu (V) potasu z azotanem (V) srebra wytrąca się trudnorozpuszczalna w wodzie sól: ortofosforan (V) srebra. Ile moli azotanu (V) srebra należy użyć do reakcji, aby uzyskać 5 moli ortofosforanu (V) srebra?

 

Do rozwiązania tego zadania konieczna jest znajomość znaczenia współczynników stechiometrycznych w równaniach reakcji. Liczby te przedstawiają stosunek, w jakim dane związki ze sobą reagują. Wartość stechiometryczna mówi, ile cząsteczek lub ile moli bierze udział w reakcji chemicznej.

Rozwiązanie:

3AgNO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + 3KNO3

Zgodnie z równaniem reakcji:

3 mole AgNO- 1 mol Ag3PO4

zatem

x moli AgNO- 5 moli Ag3PO4            x = 15 moli AgNO3

Odpowiedź: Do uzyskania 5 moli ortofosforanu(V) srebra należy zużyć 15 moli azotanu(V) srebra.

Jak obliczyć interpretacja równań reakcji - wyniki

2×7 =