Eszkola

Mol a liczba atomów obliczenia

Zadanie:

Ile atomów znajduje się w:

a) 0,4 mola siarki

b) 5,5 molach żelaza

c) 0,6 molach wody

Mol jest jednostką liczności materii. Niezależnie jakiej substancji dotyczy w jednym molu zawsze znajduje się 6,02214076 * 1023 (w przybliżeniu 6,022 * 1023 ) indywiduów chemicznych np. atomów lub cząsteczek. 1 mol wody zawiera 6,022 * 1023 cząsteczek wody, 1 mol miedzi 6,022 * 1023 atomów miedzi. Liczba 6,02214076 * 1023 jest stałą określaną liczbą Avogadra.

Rozwiązanie:

a)

1 mol S - 6,022 * 1023 atomów 

0,4 mola S - x                 x = 2,409 * 1023 atomów S

b)

1 mol Fe - 6,022 * 1023 atomów 

5,5 mola S - x                 x = 33,121 * 1023 atomów Fe

c)

1 mol H2O - 6,022 * 1023 cząsteczek

0,6 mola S - x                 x = 3,613 * 1023 cząsteczek H2O

Jedna cząsteczka H2O składa się z 3 atomów, także w 0,6 mola wody znajduje się:

6,123 * 1023 * 3 = 10,840 * 1023 atomów.

Jak obliczyć mol a liczba atomów - wyniki

7×6 =
  • B Bartek 27.10.2022

    nie wiem

Może Ci się przydać: